Chính sách trả góp

Thủ tục mua hàng trả góp

Hiện tại Mạnh Mobile hợp tác với 04 công ty tài chính là: MCREDIT, HD Saison, FE credit và Mirae Asset để cung cấp dịch vụ trả góp. Qúy Khách hàng có thể tham khảo thông tin chi tiết ở bảng dưới đây:

 •  Thời gian duyệt: 30 phút - 1 giờ.
 •  Tuổi: 18 - 60 tuổi. 
 •  Thủ tục:

  Khoản vay ≤ 15 triệu: CMND + Hộ khẩu hoặc CMND + giấy phép lái xe.

  Khoản vay > 15 triệu: CMND + Hộ khẩu + Hóa đơn điện/nước + BHYT công ty cấp + Giấy tờ chứng minh thu nhập.

 •  Kỳ hạn: 6 - 12 tháng.


 •  Thời gian duyệt: 30 phút - 1 giờ.
 •  Tuổi: 18 - 69 tuổi.
 •  Thủ tục:

  Khoản vay ≤ 15 triệu: CMND + Hộ khẩu hoặc CMND + giấy phép lái xe.

  Khoản vay > 15 triệu: CMND + Hộ khẩu + Hóa đơn điện/nước + BHYT công ty cấp + Giấy tờ chứng minh thu nhập.

 •  Kỳ hạn: 6 - 12 tháng.


 •  Thời gian duyệt: 30 phút - 1 giờ.
 •  Tuổi: 20 - 60 tuổi.
 •  Thủ tục:

  Khoản vay ≤ 15 triệu: CMND + Hộ khẩu hoặc CMND + giấy phép lái xe.

  Khoản vay > 15 triệu: CMND + Hộ khẩu + Hóa đơn điện/nước + BHYT công ty cấp + Giấy tờ chứng minh thu nhập.

 •  Kỳ hạn: 6 - 12 tháng.

 •  Thời gian duyệt: 30 phút - 1 giờ.
 •  Tuổi: 18 - 60 tuổi.
 •  Thủ tục:

  Khoản vay ≤ 15 triệu: CMND + Hộ khẩu hoặc CMND + giấy phép lái xe.

  Khoản vay > 15 triệu: CMND + Hộ khẩu + Hóa đơn điện/nước + BHYT công ty cấp + Giấy tờ chứng minh thu nhập.

 •  Kỳ hạn: 6 - 12 tháng.